กรมพัฒนาธุรกิจฯ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ สร้างอาชีพคนไทยตลอดปี 2567 พร้อมเป็นเจ้าของ 33 แฟรนไชส์ และมีพี่เลี้ยงธุรกิจผ่านออนไลน์ 4 หลักสูตร

กรมพัฒนาธุรกิจฯ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ สร้างอาชีพคนไทยตลอดปี 2567

พร้อมเป็นเจ้าของ 33 แฟรนไชส์ และมีพี่เลี้ยงธุรกิจผ่านออนไลน์ 4 หลักสูตร

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุนมาตรการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ชวนคนไทยสร้างอาชีพและพัฒนาทักษะทำธุรกิจ เพิ่มโอกาสมีอาชีพ สร้างรายได้ 'ลดราคาแฟรนไชส์สูงสุด 30%' โดยมี 33 ธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการ ให้ผู้สนใจเลือกซื้อไปประกอบธุรกิจตามความถนัดในราคาสบายกระเป๋า ประกอบด้วย ธุรกิจอาหาร 23 ราย เครื่องดื่ม 8 ราย การศึกษา 1 ราย และบริการ 1 ราย พร้อมศึกษาคู่มือทำธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจไปจนถึงธุรกิจมืออาชีพ ผ่านระบบ e-Learning DBD Academy เรียนฟรี 4 หลักสูตร 34 วิชา พร้อมรับหนังสือรับรอง และยื่นนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งของขวัญภายใต้มาตรการเพิ่มอาชีพและเพิ่มทักษะ เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ใน 2 ด้าน ดังนี้

1. ลดค่าแพคเกจแฟรนไชส์สูงสุด 30% ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 โดยมีแฟรนไชส์ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

  กลุ่มอาหาร 23 ราย คือ (1) เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ (2) Egg all day (3) The Waffle (4) Kin Matcha (5) ก๋วยเตี๋ยวปริญญา (6) ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด (7) อู้ฟู่ลูกชิ้นปลา 2 หม้อ (8) ซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิด (9) ป๊อกอายลูกชิ้นจอมพลัง (10) Nigiwai Izakaya (11) Durianism Cafe (12) Viengvet เวียงเวียต เฝอบาร์ (13) Yuu Pot (14) Nigiwai Japanese Cuisine (15) Nigiwai Shabu & Sushi Buffet (16) ฟีนิกซ์ลาวา (PHOENIX LAVA) (17) บิ๊กโตเกียว (18) N&B/เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป (19) Nigiwai Sushi (20) เอบิสึ ราเมง (21) โทโร่ฟรายส์ (Torofries) (22) ราชารส และ (23) ไก่ทอดนายทร

  กลุ่มเครื่องดื่ม 8 ราย คือ (1) มิกุชา (2) am tea (3) ชิโน่ชา (4) Zerocco (5) KAMU KAMU (6) MAOCHA หม่าวชา (7) Rinrin Bubble Milk Tea และ (8) มีความสุข   

   กลุ่มการศึกษา 1 ราย คือ Math Talent by Dr.Ying

    กลุ่มบริการ 1 ราย คือ Cluo (ซักอบรีด)

             ธุรกิจแฟรนไชส์จะช่วยให้ประชาชนมีช่องทางทำธุรกิจได้แบบมืออาชีพ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างถูกทิศทาง ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงหรือลองผิดลองถูก สามารถทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้ตามคู่มือธุรกิจได้ทันที โดยมีเจ้าของธุรกิจต้นฉบับ หรือ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการทั้ง 33 ราย ได้ที่ www.dbd.go.th >> ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ โทร 0 2547 5953 หรือ e-Mail: franchisedbd@gmail.com

          2. ศึกษาและพัฒนาทักษะการทำธุรกิจผ่าน DBD Academy ทางเว็บไซต์ https://dbdacademy.dbd.go.th ซึ่งเป็นระบบ e-Learning เริ่มอบรมได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือผู้มีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะมีหลักสูตรที่ครอบคลุมกับทุกความต้องการ เหมาะกับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจไปจนถึงธุรกิจมืออาชีพ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร 34 วิชา ดังนี้

   หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ ประกอบด้วย 12 วิชา ได้แก่ (1) การเริ่มต้นธุรกิจสำหรับ SME มือใหม่ (2) เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ (3) การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ (4) ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ (5) Modern OTOP ลุย Modern Trade (6) จากร้านธรรมดามาเป็นสมาร์ทโชวห่วย (7) การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับร้านค้าปลีก (8) ต่อยอดธุรกิจด้วย Business Canvas (9) Startup for SME (10) รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ (11) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ และ (12) BCG ธุรกิจสร้างรายได้ รักชุมชน รักษ์โลก

หลักสูตรการเงินและบัญชี (เป็นหลักสูตรยอดนิยม) ประกอบด้วย กลุ่มหลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) 8 วิชา ได้แก่ (1) การวิเคราะห์งบการเงิน (2) ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ (3) รายได้ ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี (4) มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5) งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (6) สารสนเทศทางการบัญชี (7) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (8) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และกลุ่มหลักสูตรการเงินและบัญชี 2 วิชา (1) งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และ (2) บัญชีชี้ช่องรวย

หลักสูตรความรู้ด้าน e-Commerce ประกอบด้วย 7 วิชา ได้แก่ (1) ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2) การตลาดด้าน e-Commerce (3) การตลาดในยุคดิจิทัล (4) กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์ (5) ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดออนไลน์ (6) เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC และ (7) การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการประกอบธุรกิจและภาษาอาเซียน ประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่ (1) การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC (2) การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business Writing) (3) ภาษามลายู (4) ภาษาเวียดนาม และ (5) ภาษาพม่า

การเรียนรู้ผ่าน DBD Academy จะช่วยให้ธุรกิจมีอาวุธทางความคิดช่วยบริหารจัดการธุรกิจและเข้าใจระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ต่อยอดธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว เสมือนมีมืออาชีพคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา ไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ทั้งด้านเวลาและสถานที่ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ https://dbdacademy.dbd.go.th เมื่อเรียบจบแต่ละหลักสูตร ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาจากระบบได้ทันที หรือยื่นนับชั่วโมง CPD ได้ในหลักสูตรบัญชี ทั้งนี้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2566 มีผู้ผ่านการอบรม DBD Academy แล้วจำนวนกว่า 50,000 ราย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ โทร 0 2547 5963 หรือ e-Mail: dbdbiznetwork@gmail.com" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th สายด่วน 1570

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                       ฉบับที่ 182 / วันที่ 23 ธันวาคม 2566