กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02 528 7600
โทรสาร : 02 547 4459
eMail : secretary@dbd.go.th