ภาคธุรกิจและประชาชนเตรียม 'เปิดของขวัญปี 2567' จากกรมพัฒนาธุรกิจฯ ขยายเวลาให้บริการ แจกส่วนลดช้อปออนไลน์และค่าธรรมเนียมธุรกิจบางพื้นที่ อบรมฟรีเตรียมลุยธุรกิจตลอดปี พร้อมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่ายๆ

ภาคธุรกิจและประชาชนเตรียม 'เปิดของขวัญปี 2567' จากกรมพัฒนาธุรกิจฯ

ขยายเวลาให้บริการ แจกส่วนลดช้อปออนไลน์และค่าธรรมเนียมธุรกิจบางพื้นที่

อบรมฟรีเตรียมลุยธุรกิจตลอดปี พร้อมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่ายๆ

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกโปรโมชันปีใหม่มอบของขวัญให้ธุรกิจและประชาชนดำเนินธุรกิจได้ราบรื่นเตรียมพร้อมก่อนหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่านของขวัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ขยายเวลาจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลธุรกิจระหว่างเวลา 16.30-17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 2) แจกส่วนลดสินค้า ผ่าน 4 แพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee Lazada SHIPPOP และ Ninja Van 3) ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจลง 50% นาน 3 ปี ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัด 4) เปิดหลักสูตร e-Learning DBD Academy เรียนรู้ธุรกิจด้วยตนเองฟรี! และ 5) ลดค่าแพคเกจแฟรนไชส์มากถึง 30% ให้ประชาชนพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจสำเร็จรูป

       นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ได้สั่งการให้กรมฯ เร่งเดินหน้าพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว ไร้ข้อจำกัดของภาครัฐเข้ามาเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะการให้บริการก่อนวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ที่ กรมฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ บริการข้อมูลธุรกิจ และการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง จึงได้มอบของขวัญพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

      1) ขยายเวลาให้บริการนอกเวลาทำการ ระหว่างเวลา 16.30-17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ในบริการ 2 ประเภท ได้แก่ งานบริการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งในรูปแบบ Walk-in และออนไลน์ สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ให้บริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 4 หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 -6 หรือ ผ่านระบบออนไลน์ e-Registration และสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ให้บริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 4 หรือผ่านระบบออนไลน์ e-PCL และงานบริการข้อมูลธุรกิจ ออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และตรวจค้นเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ e-Service รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) และสามารถ Walk-in มารับเอกสารได้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3 ถึงเวลา 17.30 น.

          2) แจกส่วนลดสินค้า เมื่อซื้อสินค้าผ่าน Platform Online ที่เป็นพันธมิตรของกรมฯ ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกับขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนและธุรกิจที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ให้สามารถเพิ่มยอดขายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้ ประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม ดังนี้ 1) Shopee (หัวข้อ สุขใจซื้อของไทย) มอบส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าชุมชน  ขั้นต่ำ 100 บาท ส่วนลดไม่เกิน 50 บาท 2) Lazada มอบส่วนลดสินค้าผู้ประกอบการใน Landing Page ส่วนลดสูงสุด 30 บาท/คำสั่งซื้อ (ซื้อขั้นต่ำ 299 บาท) 3) SHIPPOP มอบส่วนลดค่าขนส่ง (สำหรับลูกค้าใหม่) 50 บาท (Code: SPDBDNEW) และ 4) Ninja Van มอบส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการขนส่ง

       3) ลดอัตราค่าธรรมเนียม 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2569 สำหรับการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป

         4) เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์เสริมแกร่งให้ธุรกิจ ผ่าน https://dbdacademy.dbd.go.th เริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 พฤศจิกายน 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกพัฒนาตัวเองได้ใน 4 หลักสูตร (34 หัวข้อ) ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การเงินและบัญชี e-Commerce และการประกอบธุรกิจและภาษาอาเซียน และเมื่อผ่านการเรียนจบแต่ละหลักสูตรจะได้รับหนังสือรับรองหรือนับชั่วโมง CPD ได้ในหลักสูตรบัญชี การอบรมออนไลน์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อัปเดตข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์การค้าปัจจุบัน รวมถึงไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ และค่าใช้จ่ายในการเรียนทำให้ธุรกิจเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกัน

       5) ลดค่าแพคเกจแฟรนไชส์สูงสุด 30% ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 ช่วยประชาชนมีช่องทางทำกิน โดยเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) มั่นใจได้ว่าผู้ขายแฟรนไชส์ หรือ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผ่านการอบรมและพัฒนารูปแบบธุรกิจตามมาตรฐานการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ การลงทุนในแฟรนไชส์จะเป็นสูตรสำเร็จของการเริ่มต้นธุรกิจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงไม่ต้องลองผิดลองถูก มีพี่เลี้ยงคอยดูแล และมีคู่มือการทำธุรกิจที่ชัดเจน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ผู้สนใจสามารถดูรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมเคมเปญลดค่าแพ็คเกจแฟรนไชส์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ได้ที่ www.dbd.go.th

          "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน โดยยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ในก้าวต่อไปของปี 2567 กรมฯ จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้งานบริการผ่านระบบออนไลน์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ประกอบกับเร่งพัฒนธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการกับธุรกิจในทุกรูปแบบและเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการมีคู่คิดตลอดการดำเนินธุรกิจ" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                           ฉบับที่ 180    / วันที่ 21  ธันวาคม 2566