พาณิชย์ จับมือ TikTok

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ บริษัท ติ๊กต๊อก ประเทศไทย โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - TikTok, Thailand ร่วมลงนาม (MOU)ฯ โอกาสนี้ นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมฯ ณ อาคาร Park Silom 1 ชั้น 8 กรุงเทพฯ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567