วันกิติยากร

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ "วันกิติยากร" ปี 2567 โดยเชิญพุ่มดอกไม้พระราชทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้งวางพานพุ่มดอกไม้
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากร
วรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ ในฐานะทรงเป็นเสนาบดี
กระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง 
และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี วันเสาร์ที่่ 8 มิถุนายน 2567