พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 'กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์' และ บริษัท สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์กรุ๊ป จำกัด วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567